آیا می توان دانشگاه آزاد اسلامی را ساماندهی کرد؟

11 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه و جامعه شناس معتقد است که مشکل این دانشگاه از مشکل نظام آموزش عالی در ایران جدا نیست بنابراین حل هر گونه مشکلی نیاز به تدوین یک استراتژی دارد.