نماد سر درگمی

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی صدرزاده – کارشناس خاورمیانه و جهان عرب: اجلاس سازمان همکاری اسلامی نماد سردرگمی و عدم توافق در جهان اسلام بود. سازمانی که طی بیست سی سال اخیر هیچ اقدام جدی نکرده و تنها ابزار تبلیغاتی جناحی شده که در یک مقطع بر آن غلبه کرده اند.