برتری مالی و دیپلماتیک عربستان

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسایل جهان عرب: عربستان به لحاظ دیپلماسی و مالی در صحنه جهانی از ایران پیش تر است و در بازار نفت هم توانسته با تخفیف های ویژه مشتریان نفت ایران جلب کرده و در دیپلماسی هم توانسته به پیروزی دست یابد.