عدم شفافیت در سیاست خارجی مانع جذب سرمایه گذاری

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی جوانمردی - خبرنگار منطقه ای صدای امریکا در اربیل عراق: آقای جوانمردی معتقد است که با توجه به این هدایت سیاست خارجی در دست رییس جمهوری نیست امکان تنش زدایی و جذب سرمایه از منطقه برای ایران وجود ندارد.