کانادا و حقوق بشر

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی احساسی – نماینده مجلس فدرال کانادا: کانادا می خواهد رابطه با ایران برقرار شود اما پایبندی کانادا بر اصولی همچون حقوق بشر از موانع راه این ارتباط است.