رهاورد خاتمی: بازاندیشی و مردم سالاری دینی

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اصغر رمضانپور – روزنامه نگار: خاتمی یک شخصیت فرهنگی بود که بازاندیشی و مردم سالاری دینی یکی از دستاوردهای او بود. مردم و روشنفکران هم به همین دلیل به او اقبال نشان داده و از فهرست پیشنهادی او برای انتخابات مجلس استقبال کردند.