فساد ناشی از عدم حسابرسی در شهرداری

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اصغر رمضانپور – روزنامه نگار - معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی: شهرداری تهران با صندوق درآمدها نقد و بدون حسابرسی ست زمینه ساز رشد فساد است و شورای شهر هم بدلیل عدم نظارت بر این منابع، خود را سرگرم امور جزیی کرده است.