برجام ۲ به زیان جناح اصولگرا

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علی علیزاده – مدرس فلسفه و فعال سیاسی – لندن: طرح برجام ۲ از سوی روحانی اندکی زود بود؛ چون جناح آقای روحانی برنده انتخابات اخیر بود و چون خامنه ای خود را رهبر متوازن دو جناح می داند الان در پشتیبانی از جناح ضعیف تر می گوید: در این برهه زمانی طرح برجام ۲ به زیان جناح اصولگراست.