برخورد سیاسی ایدئولوژیک حاکمیت به جمعیت

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اکبر مهدی – جامعه شناس و استاد دانشگاه: مشکل بوجودآمده در حوزه جمعیتی ایران از دیدگاه حاکمیت فعلی متفاوت از دیدگاه کارشناسان جمعیتی ست چرا که حاکمیت از دید سیاسی ایدئولوژیک به این موضوع برخورد می کند.