عوامل تاثیرگذار ساختاری جهانی در ایران

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اکبر مهدی – جامعه شناس و استاد دانشگاه: زنجیره ای از عوامل ساختاری جهانی رخ می دهد که جامعه ایران هم از آن ها متاثر می شود و نگرانی های سیاسی امنیتی حاکمیت جمهوری اسلامی هم در رابطه با همین عوامل ساختاری جهانی در ایران است.