ماتیس: شعار مرگ بر آمریکای تهران جدی است

30 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الکس وطنخواه – پژوهشگر موسسه خاورمیانه: ژنرال ماتیس می گوید از نسلی ست که از دوران اشغال سفارت آمریکا تا امروز پیامی جز مرگ بر آمریکا از تهران نشنیده و ۴۰ سال تجربه در خاورمیانه به او آموزانده این شعار را جدی بگیرد.