هدف اروپا از گسترش روابط با ایران

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الکس وطن خواه، پژوهشگر امور خاورمیانه معتقد است که اروپائیان نمی توانند کشور وسیعی مثل ایران را در  منطقه حساس خاورمیانه نادیده بگیرند.