پنجمین شریک بازرگانی ایران

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد علوی -  اقتصاددان: کره جنوبی یکی از ۵ کشور نخست شریک بازرگانی ایران پس از تحریم ها تحت فشار بین المللی برای کاهش حجم روابط بازرگانی اش با ایران بوده است.