الزام تابعیت مردم از دین خداوند

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالرحیم ملازاده – پژوهشگر دینی: برخلاف آنچه عقلانیت غربی معتقد است، باید گفت خداوند دین را فرستاده تا مردم تابع آن باشند نه اینکه دین تابع مردم و روزگار باشد.