فرآیندهای سیاسی اقتصادی سیستم ریاست جمهوری

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس ولی - استاد جامعه شناس: آمریکا و فرانسه هم برخوردار از سیستم ریاست جمهوری قوی هستند اما فرآیندهای گوناگون سیاسی اقتصادی فرهنگی در قانون گنجانده شده و اجرا می شود اما ترکیه برخوردار از چنین فرآیندهایی نیست.