استرداد فتح الله گولن

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس قره آغاجی – استاد روابط بین الملل دانشگاه گیرسون ترکیه: اگر در استرداد فتح الله گولن اختلالی ایجاد شود یا آمریکا بخواهد آن را به فراموشی بسپارد، چالش بزرگی میان ترکیه و آمریکا پدید می آید.