سیاست خارجی تنش زای جمهوری اسلامی

08 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درویش رنجبر - دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران: سیاست خارجی یک کشور دو هدف تامین امنیت داخلی و رفاه اقتصادی را دنبال می کند؛ اما محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیشتر تنش زا و دشمن افزا بوده است.