افق نو/ نماینده‌ پیشین تركیه‌: آمریکا و اروپا مقابل سیاست گروگانگیر ترکیه ایستاده اند

04 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیكان اردمیر نماینده‌ پیشین پارلمان تركیه‌ می گوید تا زمانیكه‌ آنكارا از سیاست گروگانگیری بعنوان یک تاكتیک استفاده‌ كند، با مخالفت آمریكا و اروپا مواجه‌ می شود.