افق نو/ نماینده‌ پیشین تركیه‌: آمریکا و اروپا مقابل سیاست گروگانگیر ترکیه ایستاده اند

04 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیكان اردمیر نماینده‌ پیشین پارلمان تركیه‌ می گوید تا زمانیكه‌ آنكارا از سیاست گروگانگیری بعنوان یک تاكتیک استفاده‌ كند، با مخالفت آمریكا و اروپا مواجه‌ می شود.