تهدیدات پیونگ یانگ، عاملی ناچیز برای تشدید حضور آمریکا در شرق آسیا

17 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایلای رتنر، کارشناس چین در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در واشنگتن معتقد است که افزایش حضور نظامی آمریکا در شرق آسیا، ارتباطی با تهدیدات کره شمالی ندارد و عامل اصلی برای حضور آمریکا نیست.