شکست سالک نامزد شاخص اصولگرایان

05 آوریل 2016
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فرنوش امیرشاهی - روزنامه نگار – پراگ: خانم مینو خالقی یک چهره جوان و اصلاح طلبی ست که توانست آرای احمد سالک نامزد شاخص اصولگرایان در اصفهان را به جایگاه پنجم یعنی بازنده انتخابات بفرستد. همین چیزها می تواند در ابطال آرای خالقی موثر افتاده باشد.