ریسک بالای سرمایه و قوانین دولتی

25 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

فرخ زندی - استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا: با تنش های سیاسی کنونی ایران با جهان ما به جایی نخواهیم رسید؛ چون ما در زنجیره تولید جهانی مشارکت نداریم و ریسک سرمایه در ایران به دلایل زیاد از جمله قوانین دولتی بسیار بالاست.