اشتباه هاشمی: واگذاری نظارت استصوابی به شورای نگهبان

21 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قاسم شعله سعدی –نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی: با واگذاری نظارت استصوابی که براثر اشتباه هاشمی به شورای نگهبان که مجلس چهارم را شکل داد، مخالفت با هاشمی و فاصله اش با خامنه ای پررنگتر شد.