فرمانبری مرتضوی از بالادست ها

31 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی – تحلیلگر سیاسی: مرتضوی همچون شخصیت شش انگشتی سریال هزاردستان آدم بی ریشه ای در حاکمیت بود. وعذرخواهی مرتضوی از خامنه ای بود شاید وی را نجات دهد چون وی فرمانبر بود که بیشتر اقداماتش«بفرموده» بود.