روزگار سخت جمهوری اسلامی در دوران ترامپ

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا تقی زاده – کارشناس روابط بین الملل: نگاه مشاوران دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی ایران سختگیرانه است و بی گمان جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ در قیاس با دوران اوباما، روزگار سخت تری خواهد داشت.