مانور سیاسی اردوغان

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرویز رحیم – استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین – اربیل: نزدیکی اخیر ترکیه به روسیه مانور سیاسی اردوغان علیه غرب است؛ چون وی می داند ترکیه بدون غرب، بی پناه خواهد بود.