دفاع زنان از فرهنگ مرد سالار

03 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسیح علینژاد، روزنامه نگار معتقد است که زنان با توجه به سلطه بلند مدت فرهنگ مردسالار به مطالبه محوری حقوق خود اعتقادی ندارند و حتی مردان را شایسته تر از خود می دانند.