گزینه جدید طرفداران غذاهای سالم: نارگیل

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز به روز بر تعداد مصرف کنندگان غذاهای سالم در آمریکا افزوده می شود. فروشندگان هم برای پاسخ به نیاز مشترین روی به برندها و مواد غذایی جدید آورده اند. نارگیل یکی از میوه های پرطرفدار در آمریکا به حساب می آید.