روش درمانی ژنتیک برای سرطان در آمریکا

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در آمریکا پزشکان به صورت روزافزون، از طرح های انفرادی درمان، برای معالجه تومور های سرطان استفاده می کنند. طرح انفرادی درمان نیازمند شناسایی ترتیب و توالی ژن های فرد بیمار و تعیین دارو بر مبنای آن است.