آنکارا میانجی‌گری اتحادیه اروپا را نپذیرفت؛ ادامه تنش ترکیه و اروپا

24 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحاديه اروپا که نگران بالا گرفتن تنش بين دو کشور است، از رهبران هر دو کشور خواست از دست يازيدن به اقدامات تنش‌آلود بيشتر خودداری ورزند. ترکيه دعوت اتحاديه اروپا به خويشتن‌‌داری را رد می‌کند. اما این تنش چگونه بوجود آمد.