نمونه ای از روی کشتی نوح ساخته شده و تابستان از هلند به برزیل می رود

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کپی کشتی نوح برای سفر دریائی آماده شد. این کشتی که بر اساس توصیف کشتی نوح در انجیل توسط یک نجار هلندی ساخته شده تابستان امسال از هلند عازم برزیل می شود.