یک اپلیکیشن جدید برای ارزیابی به امام جماعت، ابتکار مسلمانان هندی

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسلمانان هلندی از این به بعد می توانند امام جماعت خود را ارزیابی کنند و به او نمره دهند. این کار با کمک اپلیکیشن جدیدی ممکن شده که به عقیده مبتکرش می تواند جلوی افراطی شدن جوانان را هم بگیرد.