خودرویی منحصربفرد که با انرژی خورشیدی کار می کند

24 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خودروی ۵ نفره ای که با انرژی خورشیدی کار می کند و اخیرا توسط دانشجویان هلندی ساخته شده ترکیبی از برازندگی، کار آیی و سرعت است.