چرا بین ترکیه و هلند تنش ایجاد شده است؛ حمله اردوغان به رهبران هلند

24 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری ترکیه امروز نسبتهائی جدید به هلند داد. رجب طیب اردوغان هلند را با کشتار مسلمانها در بوسنی هرزگوین ارتباط داد و آن کشور را مسئول دانست. اشارهء او به نیروهای هلند در میان صلحبانان سازمان ملل بود که نتوانسته بودند جلوی آن کشتار تقریباً دو دههء پیش را بگیرند. گزارش گیتا آرین