یک سازمان جهانی برای یافتن قربانیان گم شده جنگ‌ها در هلند

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان بین المللی که هویت ده ها هزار قربانی جنگ های بالکان در دهه ۱۹۹۰ را شناسایی کرد با افتتاح یک مقر جهانی در هلند و استفاده از آخرین فناوری ها به کار خود ادامه می دهد.