اتحادیه اروپا خواستار یاری آنکارا به پناهجویان سوریه شد

17 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات اتحادیه اروپا ترکیه را به گشودن مرزهای خود به روی ده ها هزار پناهجوی غیرنظامی سوریه ترغیب کردند که این هفته به دنبال عملیات گسترده نظامی دولت سوریه در استان حلب گریختند.