انتخابات پارلمان هلند؛ نظرسنجی: رهبر حزب راستگرا با شعار ضد مهاجران پیش است

24 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هلندی ها روز چهارشنبه فردا در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند و آخرین نظر سنجی ها نشان می دهد که "خیرت ویلدرس"رهبر حزب راستگرای آزادی که با شعار ضد مهاجران پا به صحنه گذاشته با فاصله کمی از حزب حاکم ان کشور پیش افتاده است.