نتانیاهو: ایران ثابت کرده که قابل اطمینان نیست

13 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران ثابت کرده است که قابل اطمینان نیست. و بدین دلیل، این اولین مصالحه عمده، منبع نگرانی بزرگی است. این مصالحه به ایران اجازه می دهد که زیرساخت های عظیم هسته ای خود را در اختیار داشته باشد. این مصالحه، خطری بزرگ مبنی بر دستیابی ایران به بمب، با نقض توافق، ایجاد می کند.