نتانیاهو: این توافق راه دستیابی ایران به بمب اتمی هموار می‌کند

13 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این توافق دو مصالحه عمده دارد: اول این که برنامه گسترده اتمی ایران به قوت خود باقی می ماند و دوم این که محدودیتهای آن بعد از یک دهه لغو می شوند. بدین دلیل است که این توافق، توافق بدی است. این توافق راه دستیابی ایران را به بمب سد نمی کند؛ بلکه آن را برای دستیابی به بمب هموار می سازد.