تک ترانه نرینا پلو برای مهاجران کاله فرانسه

05 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران سیل مهاجران از کاله فرانسه به انگلیس همچنان ادامه دارد . وضعیت بد پناهندگان حالا مورد توجه هنرمندان زیادی قرار گرفته است. یکی از انها نرینا پِلو است که برای جلب توجه جهانیان به مسائل مهاجران در کاله دست به کار شده است. گزارش امید رهنورد