تیم های امداد وارد نپال می شوند

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

خبرنگار صدای آمريکا می گويد با توجه به گذشت ۴۸ ساعت از وقوع زلزلۀ شديد روز شنبه، امید به نجات افراد بيشتر از زير آوار کاهش می یابد.