ترور مهم‌ترین مخالف دولت پوتین در مسکو

09 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران غرب ضمن محکوم ساختن ترور بوريس نمتسوف، رهبر اپوزیسیون روسيه، از کرملین خواستار انجام تحقیقاتی کامل در باره قتل او شده اند.باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ترور آقای نمتسوف را عملی وحشیانه خواند و بر ضرورت فوریت و رعایت بی طرفی در تحقیقات تاکید گذاشت.