تاثیر اخلاق بد و اضافه وزن بر بیماران دیابتی

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پژوهش های علمی نشان می دهد، احساسات منفی و خلق و خوی بد و اضافه وزن در بيماران مبتلا به ديابت از نوع دوم تأثير بدی در چگونگی برخورد آنها با بيماريشان دارد.