نبود وزیر زن در کابینه حسن روحانی

23 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا در کابینه حسن روحانی وزیر زن حضور ندارد؟ هیچ زنی در ایران شایستگی احراز مقام وزارت را ندارد؟