ناظران: لغو تحريم ها؛ گره اصلی مذاکرات

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به‌گزارش نيلوفر پورابراهيم، خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمريکا به لوزان، ناظران می‌گويند اگر توافق بر سر موضوع برداشته شدن تحريم‌های شورای امنيت ‌که ايران بر آن اصرار دارد صورت گيرد، توافق در مورد بقيه مسايل راحت‌تر به‌دست خواهد آمد.