چرا شورای ملی ایران از کنگره خواستار حمایت از انتخابات آزاد ایران شد؛ گفتگو با نازیلا گلستان

11 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد طی نامه ای سرگشاده به نمایندگان کنگره ایالات متحده خواستار حمایت آنها از برگزاری یک انتخابات آزاد درایران شده است. نازیلا گلستان درباره دلیل این نامه نگاری با صدای آمریکا گفتگو کرد.