همسر نازنین زاغری: اتهامات سپاه "جنون آمیز" است

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌ بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران به مشارکت در پروژه‌های "براندازی نرم" متهم شد اما همسرش در گفت‌وگو با صدای آمریکا تاکید می‌کند که این اتهامات "جنون آمیز" است