جلسه رسیدگی دوباره به پرونده نازنین زاغری برگزار شد

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دستگاه قضایی ایران با درخواست رسیدگی مجدد به پرونده نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی موافقت کرد. ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری به بخش فارسی صدای آمریکا گفت جلسه رسیدگی مجدد به پرونده خانم زاغری امروز چهارشنبه ۱۵ دی ماه در تهران بمدت ۳ ساعت طول پشت درهای بسته برگزارشد.