یک فعال کرد: آمریکا همچنان هم پیمان اصلی کردها در تحولات سوریه است

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نواف خلیل، مسئول نهاد تحقیق روژاوا در اروپا در گفتگو با صدای آمریکا اظهارات جدید جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا را زبان دیپلماسی برای ترکیه دانسته و معتقد است آمریکا کماکان هم پیمان اصلی کردها در تحولات سوریه است. گزارش شپول عباسی [[SOT]]