ناتو می‌گوید اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش بدهد، با کاهش نیرو در افغانستان موافقت می‌کند

25 بهمن 1398