نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در ولز بریتانیا

13 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمترین اجلاس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتودر ویلز بریتانیا در جریانست. دو دستور کار عمده آن بحران اوکراین و خلافت اسلامی است. اما رهبران ناتو قبل از آن ابتدا به مسئلهء افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از آنکشور خواهند پرداخت.قرارست اعضا در مورد تشکیل یک نیروی واکنش سریع نیز موافقت کنند.